Stavond s.r.o.
 
 

Prevoz nadrozmerných nákladov a stavebných materiálov KONTAKT

Sídlo: STAVOND s.r.o.
Živičná 7
044 14 Čaňa
Prevádzka: STAVOND s.r.o.
Živičná 7
044 14 Čaňa

Kontakt:

+421907 914 134  Ondruš Dávid (konateľ)

+421917 447 518 (office)

 stavond.sk

stavond@stavond.sk

Fakturačné údaje:

STAVOND, s.r.o.
Živičná 7
044 14 Čaňa

IČO: 35 912 910
IČ DPH: SK 2021931560

Peňažný ústav: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 0446150070 / 0900

IBAN: SK85 0900 0000 0004 4615 0070

SWIFT: GIBASKBX

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I nájdete na tomto odkaze

GDPR 18/2018 stiahni tu 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 

INFORMÁCIE O ÚČELOCH SPRACÚVANIA.

NAPÍŠTE NÁM